Uvisens inleder ett samarbete med RFSU UrinCUR

Som en del av att motverka överkonsumtion av antibiotika och resistensutveckling följer Uvisens Läkemedelsverkets rekommendationer att förskriva antibiotika endast i fall av allvarliga subjektiva symtom. För måttliga upplevda subjektiva symtom rekommenderas det att vänta cirka 5 dagar och mycket vätskeintag, om det behövs eller önskas, kan ett recept för antibiotika erhållas om det inte förbättras. För kvinnor som upplever att symtomen på urinvägsinfektion är milt rekommenderas inte antibiotika, utan väntar också på eventuell självläkning av UVI (cirka 5 dagar), i kombination med gott vätskeintag och receptfria smärtstillande medel vid behov.

Innan antibiotika förskrivs görs alltid en individuell bedömning utifrån ifyllda symptomformer och sjukdomshistoria, tidigare erhållna antibiotika och rekommendationer från Läkemedelsverket. Vi undviker alla typer av antibiotika som har ökat resistensutvecklingen.

RFSUs UrinCUR är en receptfri medicinsk teknikbehandlingsprodukt för infektioner i nedre urinvägar utan antibiotika. Det fungerar dels genom att försura miljön i urinblåsan, vilket minskar bakterietillväxten, och dels genom att skapa en skyddande barriär i tarmen som förhindrar att de sjukdomsproducerande bakterierna migrerar till urinblåsan. UrinCUR är ett effektivt alternativ för symptomlindring och behandling innan antibiotika behövs. Detta för att minska behovet av antibiotikabehandling och därmed minska överförbrukningen av antibiotika. UrinCUR kan också rekommenderas efter antibiotikabehandling av urinvägsinfektioner och som ett alternativ för att förhindra återkommande nedre urinvägsinfektioner.