Uvisens inleder ett samarbete med Quicktest

Vid symptom på urinvägsinfektion använder många kvinnor olika hemtester. Quicktest urinvägsinfektionstest är ett säkert CE-märkt hemmatest för urinvägsinfektion som tillverkas i Europa vilket ger en extra trygghet då regelverket för den här typen av tester är omfattande och används även inom sjukvården.

Quicktest urinvägsinfektionstest består av en teststicka som doppas i urin och vid påvisande av vita blodkroppar, blod eller nitrit uppvisar teststickan en tydlig färgförändring som kan tala för en urinvägsinfektion.

För kvinnor som misstänker att de drabbats av en urinvägsinfektion får man hos Uvisens hjälp med diagnos och behandling inom 30 minuter. Våra läkare som finns naturligtvis tillgängliga för övriga frågor relaterade till vår tjänst. Quicktest urinvägsinfektionstest finns att beställa här.