Är du gravid och uppvisar symptom på urinvägsinfektion?

Då ska du alltid söka vård. Behandling med antibiotika är mycket viktigt för att motverka risken för njurbäckeninflammation under graviditeten. En till två veckor efter att antibiotikakuren har avslutats kommer du att följas upp med en urinodling för att kontrollera att bakterierna är borta.