Råd vid lätta eller måttliga besvär vid urinvägsinfektion

Alla med urinvägsinfektion behöver inte behandlas med antibiotika. Syftet med antibiotikabehandling är framförallt att bli fri från sina symtom, men även förhindra att en obehandlad blåskatarr sprider sig till njurarna, njurbäckeninflammation. Risken för att en obehandlad blåskatarr sprider sig till njurarna är låg hos kvinnor (0,5–2,6%)