Symptomformulär för urinvägsinfektion

Börja med att svara på åtta frågor,
det tar mindre än en minut.

Tack för en supersmidig och snabb tjänst! Jag fyllde i formuläret medans jag satt i telefonkö till hälsocentralen.


Maria 54 år, Småland

5.0
2019-06-13T18:01:37+00:00

Maria 54 år, Småland

Dagen innan vi skulle åka utomlands, helg och vårdcentralen stängd. Fick recept inom 10 minuter. Underbar tjänst! Ni räddade min semester!!


Ann-Charlotte 44 år, Gävleborg

5.0
2019-06-13T18:02:08+00:00

Ann-Charlotte 44 år, Gävleborg

Jag kan verkligen rekommendera Uvisens! Alltid öppet, diagnos, bedömning och recept på 15 minuter! Precis som det ska vara!


Linda 36 år, Dalarna

5.0
2019-06-13T21:10:55+00:00

Linda 36 år, Dalarna

Jag känner igen mina besvär väl. Tack till läkaren som ringde direkt och besvarade mina frågor.


Eva 68 år, Västra Götaland

5.0
2019-06-13T21:11:56+00:00

Eva 68 år, Västra Götaland

Min Swish hade slutat fungera men en läkaren ringde och löste det direkt! Jättebra service!!


Cajsa 24 år, Örebro

5.0
2019-06-13T21:12:31+00:00

Cajsa 24 år, Örebro

5
5

Uvisens samarbetar med

Patienten i fokus

Med Uvisens är du i trygga händer. Alla våra läkare har svensk läkarlegitimation som lyder under Socialstyrelsens föreskrifter och vi är registrerade som vårdgivare hos Inspektionen för vård och hälsa (IVO). Vår tjänst erbjuder en tillgänglighet dygnet runt och en snabb läkarbedömning med recept på antibiotika om du har en urinvägsinfektion – med lika säker diagnostik som på din vårdcentral. Du slipper dessutom videolänk, chatt och andra orsaker till dröjsmål. Vill du ändå komma i kontakt med vår läkare så finns de naturligtvis tillgängliga för dig och efter ditt behov.

Vår verksamhet är helt fristående från landstingsfinansierad vård. Det innebär att vi inte debiterar ditt landsting eller region utomländstaxa.

Uvisens arbetar för en trygg, tillgänglig och snabb vård för kvinnor med urinvägsinfektion – alltid med patienten i fokus.

Misstänker du en urinvägsinfektion?

Vanliga symptom på urinvägsinfektion kan vara att du behöver kissa ofta, att det gör ont när du kissar eller  att du känner smärta i nedre delen av magen. Ibland är det lite blod i urinen och du kan även känna dig frusen. Urinvägsinfektion, eller blåskatarr som det också kallas, uppstår när du får in bakterier i urinvägarna. Tillståndet är vanligt och förekommer oftare bland kvinnor än män, eftersom kvinnans urinrör är kortare. Sannolikheten att en kvinna har en urinvägsinfektion är lika stor oavsett om urinen kontrolleras med exempelvis en urinsticka eller inte, förutsatt att symtomen stämmer överens med sjukdomsbilden.

Med Uvisens får du behandling mot urinvägsinfektion dygnet runt, alla dagar i veckan

Använd vårt symptomformulär för att få en läkarbedömning och behandling med recept på antibiotika inom 30 minuter. Vår diagnostik är lika tillförlitlig med hur diagnosen ställs av en läkare som du träffar fysiskt. Hos oss på Uvisens är det alltid en legitimerad läkare som bedömer ditt behov av antibiotika mot urinvägsinfektion utifrån ditt symptomformulär. Våra läkare är tillgängliga för dig alla dagar i veckan mellan kl 08:00 -22:00.

Så här enkelt är det!

Formular

Fyll i symptomformuläret

Tar mindre än en minut. Tjänsten är öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Betalning

Betala

Tjänsten kostar 249 kr. Betala med Bankkort eller Swish. Återbetalning sker alltid om du inte erhåller ett recept.

Mobilt-BankID

Legitimera dig med BankID och få recept

Fyll i personliga uppgifter så som sjukdomar, allergier och få recept inom 30 minuter mellan 08 – 22 alla dagar i veckan.

Vanliga frågor

Vilka fördelar finns det med att vända sig till Uvisens vid urinvägsinfektion?

Du får en läkarbedömning och behandling inom 30 minuter. Du slipper vänta i telefonkö, väntrum eller för att få träffa en läkare via videolänk för diagnos. Våra läkare finns tillgängliga mellan kl. 08 – 22 alla dagar i veckan.

Jag har inte fått ett recept eller hört något från er

Den vanligaste anledningen är felaktigt angivet mobilnummer, varför du inte kunnat få ett bekräftelse SMS. Maila oss på support@uvisens.se så löser vi det.

Jag kan inte legitimera mig med mitt BankID

Maila oss på support@uvisens.se och ange ditt mobilnummer så ringer en läkare upp dig inom 30 minuter och hjälper dig vidare.

Hur kommer jag i kontakt med en läkare?

Maila support@uvisens.se och lämna ditt mobilnummer så ringer en läkare upp dig inom 30 minuter.

Debiterar ni utomlänstaxa?

Nej, vår verksamhet debiterar inte ditt landsting eller region någon utomlänstaxa.

Hur får jag receptet på antibiotika?

Receptet som skrivs ut är ett elektroniskt recept och kan hämtas ut på alla apotek i Sverige. Du får SMS-bekräftelse när receptet är utfärdat.

Vilka läkare arbetar hos er?

Alla våra läkare har svensk läkarlegitimation och har minst 5 års yrkeserfarenhet som läkare inom bland annat vårdcentraler och akutmottagningar. Våra läkare lyder under Socialstyrelsens tillsyn och Docterium Healthtech AB som äger Uvisens är registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för vård och hälsa (IVO).

Gäller frikort?

Nej, vår verksamhet debiterar inte ditt landsting eller region någon utomlänstaxa. Vi får inte heller någon subvention eller ersättning för vård av personer med frikort varför frikort inte gäller hos Uvisens.

Hur mycket kostar tjänsten?

Det kostar 249 kr. Återbetalning av hela beloppet sker alltid om läkaren bedömer att ditt tillstånd inte är lämpligt för digital vård.

Hur lång tid tar det innan en återbetalning sker?

Återbetalning av hela beloppet sker alltid om läkaren bedömer att ditt tillstånd inte är lämplig för digital vård eller vid fördröjning på mer än 90 minuter av recept. Vid återbetalning betalar vi tillbaka hela summan snarast men senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog ditt symptomformulär.

Vilka tider kan jag använda Uvisens tjänst?

Dygnet runt och alla dagar om året! En läkarbedömning och receptförskrivning sker inom 30 minuter från din förfrågan, mellan klockan 08 – 22. Vi reserverar oss för att det kan ta längre tid vid komplicerade fall eller vid oväntad hög belastning. Detta då våra läkare värdesätter patientsäkerheten och alltid gör en individuell bedömning. Symptomformulär som kommer efter klockan 22 bedöms nästkommande dag klockan 08.

Kan jag få hjälp oavsett vart jag bor?

Ja, så länge du har ett svenskt personnummer.

Behöver jag en app eller något annat för att använda Uvisens?

Nej, du behöver bara tillgång till ditt bankID.

Hur identifierar jag mig?

Du identifierar dig säkert med ditt bankID.

Hur lagras min information och är det säkert?

All datatrafik, ifyllda symtomformulär och personuppgifter skyddas med kryptering. Under sträng sekretess för vi journalanteckningar över ditt digitala vårdbesöket i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För utförlig information vg se policy och köpvillkor.

Kan ni behandla mig om jag är gravid?

Nej. För gravida rekommenderas en urinodling innan man påbörjar behandling för en urinvägsinfektion.

Varför behandlar ni inte personer med manligt kön?

Eftersom personer med manligt kön behöver lämna en urinodling vilket vi inte kan erbjuda i nuläget.

Jag misstänker en sexuellt överförbar sjukdom, varför kan jag inte få antibiotika?

Sannolikheten för en urinvägsinfektion minskar vid vaginala symtom eller om man misstänker en sexuellt överförbar sjukdom, varför du ibland kan behöva genomgå en undersökning eller lämna prover. Behandlingen för urinvägsinfektion och sexuellt överförbara sjukdomar skiljer sig åt.

Varför får jag ingen behandling vid feber, nytillkommen rygg eller flanksmärta?

Vid feber (mer än 38°C) eller nytillkommen rygg- eller flanksmärta kan du ha ett tillstånd där urinvägsinfektionen innefattar dina njurar, s.k. njurbäckeninflammation. I så fall är det viktigt att du undersöks och bedöms fysiskt av en läkare.

Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion (UVI) är en bakteriellt orsakad infektion i urinvägarna. Urinvägarna består av urinrör, urinblåsa, urinledare och njurar samt prostatan hos män. En plötslig (akut) påkommen urinvägsinfektion kan omfatta olika delar av urinvägarna, tex urinblåsan och kallas då för blåskatarr. Om sjukdomen innefattar njurarna kallas det för akut njurbäckeninflammation. Beroende på vad urinvägsinfektionen innefattar i urinvägarna uppträder oftast olika symtom, varav tillstånden behandlas olika. Omkring hälften av alla kvinnor får sjukdomen någon gång under sitt liv, och det är vanligare hos unga kvinnor. Drygt en femtedel av dessa drabbas av en minst en akut urinvägsinfektion per år.

Jag kissar blod, varför får jag ingen behandling?

Synligt blod i urinen är inget ovanligt tillstånd vid urinvägsinfektion, men kan vara ett symtom på andra tillstånd. Därför kan du behöva undersökas och lämna prover för att utesluta andra sjukdomar.

Vad är blåskatarr?

Blåskatarr är en bakteriellt orsakad infektion som omfattar urinröret och blåsan hos personer med kvinnligt kön.

Vilka symptom har jag vid en urinvägsinfektion?

Miktionssveda (sveda eller smärta när du kissar), frekventa urinblåstömningar (du behöver kissa oftare än vanligt) och täta trängningar (känsla av att du är mer kissnödig än vanligt). Behandlingen utgörs av antibiotika för att lindra symtomen, då en mindre andel av blåskatarrerna sprider sig till njurarna och utvecklar sig till njurbäckeninflammation. Andra typer av läkemedel man kan prova för att lindra lätta till måttliga besvär vid blåskatarr är receptfria smärtstillande mediciner. Vid svåra besvär rekommenderas antibiotika.

Vad är njurbäckeninflammation?

Det är en bakteriell infektion som innefattar njurarna. Njurbäckeninflammation är allvarligare och vid misstanke om tillståndet bör du söka vård så snart som möjligt. Man får då oftast feber (mer än 38°C), och nytillkommen rygg- eller flanksmärta. Vissa personer har samtidigt även symtom på urinvägsinfektion (miktionssveda, frekventa blåstömningar, täta trängningar) men det behöver inte alltid förekomma.

Behandla din urinvägsinfektion idag!

  • Slipp träffa läkare via videolänk
  • 98% Nöjda patienter
  • Recept inom 30 minuter
  • Trygg och säker vård
  • Registrerad vårdgivare hos IVO

Blogg

Vår vision

Uvisens har skapats för kvinnor med urinvägsinfektion i fokus med målsättningen att de skall få trygg, tillgänglig och snabb vård. Det finns inte nu längre någon anledning till att vänta i telefonkö eller väntrum till din vårdcentral, ta ledigt från jobb eller dylikt, eller chatta eller videosamtala med läkare – utan på bekostnad av din trygghet eller vården och samhällets sjukvårdsresurser. Våra läkare finns för dig efter ditt behov.

Om oss

Uvisens drivs och utvecklas av det svenska bolaget Docterium Healthtech AB, som är grundat av läkare. Docterium omfattas precis som alla andra vårdgivare av GDPR, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen – för en kvalitetssäkrad verksamhet och patientens trygghet. Våra läkare lyder under Socialstyrelsens föreskrifter och Docterium är registrerade som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Docterium använder sig av ett säkert CE-märkt journalsystem som hanterar alla journaluppgifter säkert och krypterat.


Registrerad vårdgivare hos IVO